Reputation Management

Wsparcie dla organizacji i ośrodków polskich na Ukrainie

Na bazie dotacji z Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Rzeczpospolitej Polskiej Fundacja SLOW BESKID  udziela wsparcia finansowego organizacjom polonijnym, które działają w Ukrainie pomimo działań wojennych.

Pomoc jest udzielana za pośrednictwem placówek, z którymi współpracuje Fundacja SLOW BESKID.

 

Podczas dystrybucji pomocy Fundacja  korzysta z rozgałęzionej sieci kontaktów z organizacjami pozarządowymi w Ukrainie, w tym z organizacjami zrzeszającymi polską mniejszość narodową, polskimi szkółkami, domami zgromadzeń zakonnych i parafiami rzymskokatolickimi.

W ramach realizacji projektu wsparcie jest udzielane 27 podmiotom w całej Ukrainie a w szczególności w miejscowościach: Bóbrka, Odessa, Borysław, Złoczów, Zaporoże, Korostyszew, Żółkiew, Czerkasy, Bohatyrówka, Berdiansk, Drohobycz, Chodorów, Winnica, Gródek Podolski, Kijów, Winnickie Chutory, Berdyczów, Chmielnik, Mościska, Worzel, Lwów, Rozdilnia. Każda organizacja otrzymała pomoc  finansową, która zostanie wykorzystana na wsparcie bieżącej działalności oraz na potrzeby przystosowania infrastruktury organizacji do pomocy osobom poszkodowanym działaniami wojennymi i uchodźcom.

W katalogach wydatków, na jakie beneficjenci przeznaczają środki z dotacji znalazły się zakupy sprzętów AGD, generatorów prądu, wyposażenie siedzib organizacji w oświetlenie i meble do zajęć świetlicowych, meble kuchenne, armatura sanitarna, kaloryfery elektryczne, oświetlenie do schronu. Środki będą także spożytkowane na bieżące koszty eksploatacji i wynajmu pomieszczeń, w których działają organizacje polonijne a także na drobne remonty, w tym także naprawy szkód wywołanych działaniami wojennymi.
Planowane przez Fundację działania w ramach projektu „Wsparcie dla organizacji i ośrodków polskich na Ukrainie, które nie wstrzymały swojej działalności po inwazji rosyjskiej na Ukrainę 24 lutego 2022 roku” będą skutkować okazaniem realnej pomocy dla beneficjentów w brutalnych realiach wojny. Działanie jest realizowane na bazie projektu partnerskiego złożonego wspólnie z Fundacją Pomoc Polakom na Wschodzie.

Nazwa zadania: Wsparcie dla organizacji i ośrodków polskich na Ukrainie, które nie wstrzymały swojej działalności po inwazji rosyjskiej na Ukrainę 24 lutego 2022 roku”

Wartość dofinansowania to 407 850,00 zł
Całkowity koszt zadania publicznego 407 850,00 zł 

 

 

Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach zadania publicznego dotyczącego pomocy Polonii i Polakom za Granicą 2022. Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.