Reputation Management

Są środki na pomoc Polakom ze wschodu!

Fundacja Slow Beskid od początku trwania konfliktu na Ukrainie, zajmuje się pomocą Polakom ze wschodu.  Obecnie dzięki współpracy z Fundacją "Pomoc Polakom na Wschodzie" możliwe do pozyskania są środki finansowe.
Są jednak wytyczne - sprawdźcie!

Należy wypełnić dokumenty i odesłać najszybciej jak to możliwe na adres fundacji Slow Beskid

Fundacja Slow Beskid
Kombornia 1, 38-420 Korczyna


Wnioski i pełnie informacje do zapoznania się wnioskodawcy znajdują się w załącznikach pod tym artykułem

Wniosek o finansowanie KP

Wniosek na dodatkowe formy wsparcia

Informacja Slow Beskid

Dodatkowe pytania należy kierować na adres mailowy Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Pomoc Polakom z Ukrainy

Projekt „Pomoc Polakom z Ukrainy” finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach zadania publicznego dotyczącego pomocy Polonii i Polakom za Granicą 2022 jest skierowany do Polaków, posiadaczy Karty Polaka i członków ich najbliższej rodziny z Ukrainy, którzy znaleźli się Polsce od dnia 24.02.2022 r. z powodu działań wojennych

Z pomocy mogą skorzystać:

 • Posiadacze KARTY POLAKA oraz członkowie ich najbliższej rodziny obejmującej współmałżonka, wstępnych i zstępnych
 • Osoby, które posiadały KARTĘ POLAKA, natomiast utraciła ona ważność z powodu uzyskania zezwolenia na pobyt stały na terytorium RP lub polskiego obywatelstwa,  a także członkowie ich najbliższej rodziny: współmałżonek, wstępni (rodzice, dziadkowie) oraz zstępni (dzieci, wnukowie)
 • Obywatele polscy posiadający stałe miejsce zamieszkania na Ukrainie (zameldowanie), a także członkowie ich najbliższej rodziny: współmałżonek, wstępni (rodzice, dziadkowie oraz zstępni (dzieci, wnukowie)
 • Osoby posiadające decyzje o zakwalifikowaniu do wydania wizy repatriacyjnej lub decyzję o stwierdzeniu polskiego pochodzenia, a także członkowie ich najbliższej rodziny: współmałżonek, wstępni (rodzice, dziadkowie) oraz zstępni (dzieci, wnukowie)
 • Warunkiem łącznym we wszystkich wymienionych przypadkach dla każdego beneficjenta z osobna jest fakt przybycia na terytoriom Rzeczypospolitej z powodu działań wojennych prowadzonych na terenie Ukrainy od 24.02.2022 roku.

W ramach projektu zaplanowane są następujące formy wsparcia:

 • Wypłata jednorazowej zapomogi finansowej (osoba dorosła 1505,00 PLN, dziecko 752,50 PLN) – wypłata gotówką albo na konto.
 • Pokrycie kosztów pobytu i wyżywienia (limit do 2400,00 PLN na osobę).
 • Pokrycie kosztów transportu (przewóz ludzi, pomocy materialnej, dowóz osób do lekarza, etc.) w wysokości.
 • Pokrycie kosztów kursów języka polskiego dla osób dorosłych (kwota średnia na osobę wynosi 1280,00 PLN).
 • Pokrycie kosztów finansowych związanych z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych (kursy doszkalające, kursy zawodowe, zmiany kwalifikacji zawodowych, kwota średnia na osobę wynosi 2000,00 PLN).
 • Pokrycie kosztów finansowych związanych z konsultacja specjalisty (lekarzy, prawników, tłumaczy przysięgłych, psychologów, kwota średnia na osobę wynosi 300,00 PLN).

Ze wszystkich form pomocy (zapomogapomoc specjalistów, kurs języka polskiego itd.) w ramach projektu „Pomoc Polakom z Ukrainy” skorzystać można jednorazowo za pośrednictwem jednej z trzech organizacji: Fundacji Wolność i Demokracja, Fundację „Pomoc Polakom na Wschodzie”, Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”.