Reputation Management

Fundatorzy

W skład pierwszego Zarządu wchodzą:

 

Ryszard Wiesław Skotniczny - Prezes Zarządu

Urodzony 10.09.1964, z biznesem związany od 1991 roku. Obecnie współwłaściciel rodzinnej firmy RSF SP. z o.o, prowadzącej Dwór Kombornia Hotel & SPA****, Wine Garden Hotel, Salon Win Karpackich oraz markę czekolad Choco Wine i Polish Flavors. Fundator Fundacji ENO Carpathian oraz Fundacji Hotele Historyczne Polska, której od stycznia 2015 roku jest wiceprezesem. W czerwcu 2015 wybrany na wiceprezesa zarządu Podkarpackiej Regionalnej Organizacji Turystycznej.

Od lat aktywnie wspiera i angażuje się w akcję charytatywną Opłatek Maltański, organizowaną przez Zakon Maltański w Polsce. Jako wielbiciel muzyki klasycznej promuje kulturę wysoką poprzez organizację Festiwalu Karpackiego  - Wieczory Muzyczne w Dworze Kombornia, który na stałe zagościł w kalendarzu imprez kulturalnych regionu.

Zainteresowanie podróżami i turystyką wpłynęło na decyzję o powołaniu do życia Fundacji SlowBeskid w roku 2016, promującej region Beskid Niski i Pogórze, której jest prezesem.

Od lipca 2016 roku członek Zespołu zadaniowego do spraw promocji turystycznej i sportowej  w Ministerstwie Sportu i Turystyki.

Do najważniejszych osiągnięć zawodowych należy zaliczyć realizację kontraktów na budowę infrastruktury teleinformatycznej największych sieci komputerowych w Polsce jako współwłaściciel firmy Solidex do 2006 roku, a także  kompleksową renowację zabytkowego zespołu parkowo-dworskiego w Komborni wraz z uruchomieniem drugiego na Podkarpaciu hotelu 4* w 2009 roku.

 


  Małgorzata Barbara Hałkowska - Wiceprezes Zarządu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                               Marek Nowiński - Wiceprezes Zarządu